realizácie štúdie kontakt

- konzultačná a poradenská činnosť,ktorá sa zaoberá predstavami investora ohľadne             výstavby resp. rekonštrukcie nehnuteľnosti - byt, rodinný dom, bytový dom, administratívny   objekt, výrobná prevádzka a pod..
   - výber vhodnosti pozemku vo vzťahu na uvažovanú výstavbu (orientácia, rovinnosť,                zastavanosť okolia -súčasná, budúca)
   - architektonické riešenie (tvar, podlažnosť vhodnej zástavby)
   - dispozičné riešenie
   - zariadenie dispozície
   - technická vybavenosť nehnuteľnosti

- komplexné zabezpečenie projektovej dokumentácie rodinných, bytových domov,
  občianskych, priemyselných a technologických stavieb

- komplexné služby v oblasti pozemných stavieb
    - architektonická štúdia
    - projekt pre územné rozhodnutie
    - projekt pre stavebné povolenie
    - realizačný projekt

- spracovanie dokumentácie pre
    - novostavby
    - rekonštrukcie
    - modernizácie objektov

- tepelno-technické posúdenia - energetické požiadavky na budovy

Autorské práva © 2008 kolomymcm           web created by: designteam.sk