realizácie štúdie kontakt
- rodinný dom v Bratislave - Vrakuňa

    Osadenie rodinného domu vychádzalo  z hraníc pozemku investora vo vzťahu na svetové strany, tak aby navrhovaný objekt maximálne využil preslnenie stavby a čo najmenej tienil susedný objekt na severnej strane.  Dopravne je parcela prístupná vstupom a vjazdom z Poľnohospodárskej ulice. Riešenie rodinného domu je navrhované v jednoduchých tvaroch s plochou strechou.


- rodinný dom v Bratislave - Rusovce
   Návrh rodinného domu vychádzal z požiadaviek investora, tvaru a percenta zastavanosti pozemku, pri zohľadnení orientácie na svetové strany. Sedlový tvar strechy z uličnej strany bol predpísaný pamiatkovým úradom. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, vrátane obytného podkrovia. Prvé podlažie je rozdelené na technickú, spoločenskú a súkromnú časť. Do objektu sa vstupuje cez technickú časť, kde sa nachádza zádverie so šatníkom, WC a práčovňa s kotlom. Za technickou časťou je schodiskový priestor, ktorý oddeľuje od seba spoločenskú a súkromnú časť. Spoločenskú časť tvorí kuchyňa so skladom, priestor na stolovanie a obývacia izba. Súkromná časť pozostáva zo spálne, kúpelne a šatníka. Priestory spoločenskej a súkromnej časti sú v maximálnej miere prepojené so záhradou. Vonkajší presah stropnej konštrukcie nad priestormi hlavného vstupu, parkovania a komunikačného priestoru dvornej časti, chráni tieto vonkajšie priestory pred poveternostnými vplyvmi, zároveň zabraňuje v letných mesiacoch prehrievaniu priestorov obývacej izby a spálne. Na druhom podlaží sa nachádzajú tri izby, kúpeľňa. Schodiskový priestor tohto podlažia prechádza do galérie, kde je vytvorený pracovný priestor s výhľadom do obývacej časti prvého podlažia. Priestor obývacej izby je zastrešený plochou zelenou strechou.
- rodinný dom /bungalow/ v Bratislave
   Jednopodlažný rodinný dom /bungalow/ je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu s deťmi. Požiadavky investora pri zadávaní boli oddeliť súkromnú od spoločenskej časti objektu, prepojenie obývacej časti so záhradou pri zohľadnení svetových strán a regulatívov pre danú obytnú zónu. Hlavný vstup je z južnej strany objektu od prístupovej komunikácie. Cez zádverie s malým WC sa vstupuje do jedálenského priestoru s možnosťou vonkajšieho sedenia.  Po ľavej strane sa nachádza súkromná časť - dve detské izby, spálňa rodičov  kúpeľňa. Po pravej strane je obývacia izba s kuchyňou. Objekt je navrhnutý s plochou zelenou strechou.
- prístavba tribúny futbalového štadióna v Bratislave
   Prístavba je navrhnutá v ľavej časti hlavnej tribúny futbalového štadióna, medzi dvomi prístupovými schodiskami. Nosná oceľová konštrukcia je visutá smerom von z tribúny, aby sa neznižovala kapacita štadióna. Prenesenie zaťaženia do základovej konštrukcie zabezpečujú dve oceľové podpery tvaru písmena V. Obvodové konštrukcie sú navrhnuté z izolačných stenových panelov. Objekt bude slúžiť na spoločenské účely počas športových a kultúrnych podujatí.  
- nadstavba bytového domu v Bernolákove
   Nadstavba bytového domu rieši jeden segment /vchod/ 4-podlažného panelového bytového domu. Nadstavba pozostavá z dvoch poschodí, pričom druhé je navrhnuté ako obytné podkrovie, čo vyplývalo z regulatívov pre dané územie. Zo spoločného schodiska sa vstupuje do dvoch mezonetových bytov. Na prvom podlaží sa nachádza schodisko, WC, kúpeľňa, dve izby, kuchyňa a obývacia izba s krbom. Na druhom podlaží WC, kúpelňa, dve izby /byt"A"/ so samostatnými vstupmi na dve terasy, alebo jedna izba /byt"B"/ s terasou. Druhá terasa je potom prístupná zo schodiska.

- rodinný dom v Bernolákove
   Rodinný dom je jednoduchých tvarov, ktoré vychádzajú z funkčných a prevádzkových požiadaviek. Má tri nadzemné podlažia. Na prvom sa nachádza zádverie, schodisko, garáž, technická miestnosť, sklad, kuchyňa a obývacia izba. Kuchyňa s obývacou izbou majú priamy prístup na vonkajšiu spevnenú plochu, kde sa uvažuje s vonkajším sedením. Obývacia izba je dispozične rozdelená na dve časti. Hlavné sedenie je umiestnené pri presklennej stene v rámci galérie prechádzajúcej cez dve podlažia. Presklenná stena ďalej pokračuje aj cez tretie podlažie a tým tvorí dominantný prvok domu. V druhej časti obývacej izby, za krbom, je sedenie s knižnicou a barovým pultom. Priame schodisko na druhom podlaží rozdeľuje objekt v pozdĺžnom smere na dva trakty. V prvom sa nachádzajú dve detské izby so spoločnou kúpeľňou. Každá izba má prístup na veľkú južnú terasu. V druhom trakte je spálňa rodičov s kúpeľňou, sociálnym zariadením a šatníkom. V mieste galérie je umiestnená pracovňa s vnútorným schodiskom na tretie podlažie. Tento priestor je navrhnutý ako fitness, prípadne kancelária s možným prístupom na zelenú strechu objektu.

- rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave
   Rekonštrukcia časti rodinného štvordomu vyplynula z potreby rozšírenia užitkovej plochy objektu. Prvé podlažie s obývacou izbou, kuchyňou a kúpeľnou zostalo bez zmeny. Na druhom podlaží sa s detskej izby, ktorá bola pôvodne prístupná priamo zo schodiska stala kúpeľňa. Na mieste pôvodnej terasy sa pristavila detská izba. Pôvodný technický krov sedlovej strechy sa nahradil novou konštrukciou, pri dodržaní pôvodných proporcií strechy v náväznosti na susedné časti štvordomu. Tak vznikol na treťom podlaží obytný priestor s kuchynkou a kúpeľňou s prístupom na terasu.

- rekonštrukcia areálu kúpaliska Veľké Úľany
   Rekonštrukcia areálu vyplynula z výmeny zastaralej technológie bazéna. Nový 25-metrový bazén doplnili, detský bazén, bazén pre dva tobogány a vodný bar s vyhliadkou pre plavčíka a vstupom do podzemia pre technológiu bazénov. Bazénová časť je oddelená od ostatných častí areálu, pričom vstup do nej je možný len cez hygienické filtre. Mimo letnej sezóny investor plánuje areál využívať hlavne na športové účely /dve tenisové ihriská a multifunkčný ihrisko s umelou trávnatou plochou, plážový volejbal, detské ihrisko/. Ubytovanie je zabezpečené v hlavnej budove, alebo v prenajímatelných bungalovoch. Stravovanie poskytuje reštaurácia, ktorá sa nachádza v hlavnej budove, alebo stánky s občerstvením.
- polyfunkčný rodinný dom v Senci
   Polyfunkčný rodinný dom je navrhnutý na križovatke dvoch ulíc, na mieste starého rodinného domu. Má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza 3-izbový byt, garáž s piatimi parkovacími miestami a komerčný priestor. Ten prechádza aj do podzemného podlažia, kde je sociálne zariadenie. V podzemnom podlaží je umiestnená aj kotolňa. Na druhom a treťom podlaží je uvažované s trojgeneračnými bytmi, pričom jeden byt zaberá celé podlažie. Alternatívou pre tieto byty sú apartmány. Tretie podlažie je navrhnuté ako obytné podkrovie. Trojgeneračné byty ako aj farebnosť objektu je požadovaná investorom.

- garáže v Topolčiankach
   Objekt je určený pre návštevníkov pre návštevníkov kaštieľa v Topolčiankach. Je zapustený do terénu na severnej strane kaštieľa, pred hlavným vstupom. Má 51 parkovacích miest, pochôdznu zelenú strechu s malým parkom.Komunikačne je objekt napojený na úroveň vstupu do kaštieľa schodiskom a rampou.

- halový objekt I.M.E.C.
   Halový objekt navrhnutý pre zahraničnú firmu, pozostáva z dvoch samostatných hál, pričom ich rozmery a osadenie na pozemok boli limitované veľkosťou pozemku, okolitou zástavbou, ako aj elektrickým vedením vysokého napätie, ktoré prechádza ponad pozemok.

- rekonštrukcia rodinného domu vo Viničnom
   Rekonštrukcia  spočíva v rozšírení úrovne prvého podlažia o fitness, saunu a biliard s barom popri hranici pozemku smerom do svahovitého terénu. Parkovacie miesta boli prestrešené s využitím zelenej strechy prístupnej z obytnej časti domu na druhom podlaží, prepojenej s okolitým terénom ponad novú časť prvého podlažia. Cieľom rekonštrukcie bolo okrem doplnenia požadovaných funkcií domu, aj maximálne zachovanie zelene a prepojenie objektu s okolitým terénom.

- rekreačné centrum Leštiny
   Rekreačné centrum sa nachádza na súkromnom pozemku investora. Pozostáva z troch ubytovacích objektov s vonkajším parkovaním a spoločensko-relaxačného objektu. Na prízemí  ubytovacích objektov je spoločenská miestnosť s kuchynkou jedálňou a samostatným WC, na poschodí dve izby, pričom každá má vlastnú kúpeľňu. Spoločensko-relaxačný objekt slúži na stravovanie a relax  ubytovaných. K dispozícii je vináreň, fitness, výrivka a sauna so zázemím.

- návrh farebného riešenia fásady bytového domu v Bratislave
   Alternatívy farebného riešenia fasády pri zatepľovaní, vyhotovené pre spoločenstvo vlastníkov bytov. Víťazny farebný návrh bol rozpracovaný pre všetky pohľady bytového domu.

Autorské práva © 2008 kolomymcm           web created by: design team.sk